HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU Sơ kết hơn 2 năm chuyển đổi mô hình hoạt động

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU

Tin tức sự kiện

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU Sơ kết hơn 2 năm...HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU Sơ kết hơn 2 năm chuyển đổi mô hình hoạt động
MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THIỆU CHÂUMẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THIỆU CHÂU
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LH PHỤ NỮ THIỆU CHÂUHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LH PHỤ NỮ THIỆU CHÂU
Gương sáng hội viênGương sáng hội viên
DÒNG HỌ NGUYỄN TRỌNGDÒNG HỌ NGUYỄN TRỌNG
LÀNG ĐẮC CHÂU, XÃ THIỆU CHÂULÀNG ĐẮC CHÂU, XÃ THIỆU CHÂU
HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ “Liên thế hệ tự giúp nhau”HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ “Liên thế hệ tự giúp nhau”
MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THIỆU CHÂU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Nhiệm kỳ...MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THIỆU CHÂU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU Nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tin văn hóa - xã hội

Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018

Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài: “ Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập luyện thể dục (27/3/1931 – 27/3/2018); 87 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018). Đồng thời động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện than thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “ Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Sự kiện sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

An ninh quốc phòng

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Sáng Ngày 6/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2017 cho đối tượng 4. Tham gia lớp học là các cán bộ, công chức, viên chức, thuộc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.