Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTMã thủ tụcTên thủ tụcLĩnh vựcTải về
12.000337Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuấtThi đua khen thưởng
22.000346Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đềThi đua khen thưởng
31.000775Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trịThi đua khen thưởng
41.007069Thủ tục công nhận Danh hiệu Công dân kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp xã, tỉnh Thanh HóaThi đua khen thưởng
51.007067Thủ tục công nhận Danh hiệu Gia đình kiểu mẫu.Thi đua khen thưởng
61.002192Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnhDân số - Kế hoạch hóa gia đình
71.003943Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộDân số - Kế hoạch hóa gia đình
81.002150Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏngDân số - Kế hoạch hóa gia đình
91.003564Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinhDân số - Kế hoạch hóa gia đình
102.001088Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định 39/2015/NĐ_CPDân số - Kế hoạch hóa gia đình
112.000927Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịchChứng thực
122.000913Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịchChứng thực
132.000884Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)Chứng thực
142.000815Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhậnChứng thực
152.000908Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốcChứng thực
162.001810giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Giáo dục
171.004485Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpGiáo dục
181.004443Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lạiGiáo dục
191.004492hành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpGiáo dục
201.004441Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu họcGiáo dục
212.001810giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)Giáo dục
221.004492Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpGiáo dục
231.004441Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu họcGiáo dục
241.004443Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lạiGiáo dục
251.004485Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpGiáo dục