KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP MTTQ VN

Ngày 18/11/2019 00:00:00

TÂM SỰ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC MẶT TRẬN

TÂM SỰ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC MẶT TRẬN

Ai làm Mặt trận thử xem
Nhìn ngoài cứ tưởng cây kem mùa hè
Tắt nắng chưa thấy bác về
Công việc còn dở bộn bề mãi lâu
Miệng vui lòng nặng nỗi sầu
23561380_1493146657466178_6605775012686632010_n.jpg

Chưa xong công việc thoáng đầu được sao?
Là Mặt trận nói phải sâu
Đâu chỉ quen việc "sống lâu lão làng"?
Giải quyết mọi việc rõ ràng
Công minh chính trực chẳng màng lợi danh.
Sự việc hòa giải khi thành
Hai bên nhất trí đồng hành cùng nhau
Thường thì đi trước về sau
"Tù và hàng tổng" gọi nhau thổi cùng
Khi đi họp, lúc tiệc tùng
42631807_1152828558209835_2406209789261512704_n.jpg

Chắt chiu tình nghĩa ở vùng thôn quê
Đồng lương chẳng thấm với nghề
Long đong, lật đật bộn bề sớm trưa
Chẳng ngại nắng sáng, chiều mưa
Công văn, báo cáo phải đưa tới liền
Sớm khuya chẳng kể dữ hiền
46486024_1934147476699425_1702604377065259008_n.jpg

Tây đông thượng hạ liên miên trong ngoài
Việc nhà một, việc dân hai
Làng trên xóm dưới chẳng ai quên mình
Dưới trên nhất trí đồng tình
Gian nan vất vả cùng mình vượt qua
Dù cho bão táp phong ba
Picture 187.jpg

Vững tay chèo lái sẽ qua mọi miền.
Làm nhiều, chẳng biết nói nhiều
Mượn thơ gửi tặng mấy điều, thế thôi
Dẫu rằng chỉ một vài lời
Mà tình lưu luyến như vôi với trầu
Cán bộ mặt trận đi đầu
16649103_1211777495603097_8650244456213581801_n.jpg

Tiên phong gương mẫu đầu tàu dân theo.
Dù cho cuộc sống còn nghèo
Lòng dân ý Đảng nguyện theo Bác Hồ.
(Sưu tầm)

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP MTTQ VN

Đăng lúc: 18/11/2019 00:00:00 (GMT+7)

TÂM SỰ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC MẶT TRẬN

TÂM SỰ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC MẶT TRẬN

Ai làm Mặt trận thử xem
Nhìn ngoài cứ tưởng cây kem mùa hè
Tắt nắng chưa thấy bác về
Công việc còn dở bộn bề mãi lâu
Miệng vui lòng nặng nỗi sầu
23561380_1493146657466178_6605775012686632010_n.jpg

Chưa xong công việc thoáng đầu được sao?
Là Mặt trận nói phải sâu
Đâu chỉ quen việc "sống lâu lão làng"?
Giải quyết mọi việc rõ ràng
Công minh chính trực chẳng màng lợi danh.
Sự việc hòa giải khi thành
Hai bên nhất trí đồng hành cùng nhau
Thường thì đi trước về sau
"Tù và hàng tổng" gọi nhau thổi cùng
Khi đi họp, lúc tiệc tùng
42631807_1152828558209835_2406209789261512704_n.jpg

Chắt chiu tình nghĩa ở vùng thôn quê
Đồng lương chẳng thấm với nghề
Long đong, lật đật bộn bề sớm trưa
Chẳng ngại nắng sáng, chiều mưa
Công văn, báo cáo phải đưa tới liền
Sớm khuya chẳng kể dữ hiền
46486024_1934147476699425_1702604377065259008_n.jpg

Tây đông thượng hạ liên miên trong ngoài
Việc nhà một, việc dân hai
Làng trên xóm dưới chẳng ai quên mình
Dưới trên nhất trí đồng tình
Gian nan vất vả cùng mình vượt qua
Dù cho bão táp phong ba
Picture 187.jpg

Vững tay chèo lái sẽ qua mọi miền.
Làm nhiều, chẳng biết nói nhiều
Mượn thơ gửi tặng mấy điều, thế thôi
Dẫu rằng chỉ một vài lời
Mà tình lưu luyến như vôi với trầu
Cán bộ mặt trận đi đầu
16649103_1211777495603097_8650244456213581801_n.jpg

Tiên phong gương mẫu đầu tàu dân theo.
Dù cho cuộc sống còn nghèo
Lòng dân ý Đảng nguyện theo Bác Hồ.
(Sưu tầm)

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)