MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THIỆU CHÂU ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đăng lúc: 10/11/2018 (GMT+7)
100%

XÃ THIỆU CHÂU THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THIỆU CHÂU

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Xã Thiệu Châu nằm ở phía Đông Nam của huyện Thiệu Hoá, có diện tích tự nhiên 342 ha,xã có 10 khu dân cư, gần 1.300 hộ với trên 5.300 nhân khẩu. Thu nhập và phát triển kinh tế chủyếu của địa phương là làm nghề thủ công truyền thống sản xuất bánh đa, bánh trả, kinh doanh dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Là địa phương có truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tôc cùng với cả nước Thiệu Châu đã tập trung sức người, sức của cho tiền tuyến, đã huy động hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn lượt con em hăng hái lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Chính từ những đóng góp quan trọng và to lớn đó mà nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Thiệu Châu đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .13920896_1041382685975913_3975091562202760395_n.jpg

Với truyền thống xã anh hùng lực lượng vũa trang nhân dân, trong những năm qua, xã Thiệu Châu luôn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng do Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá và hưởng ứng cuộc vận “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, đã góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã, cũng từ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kinh tế xã hội và bộ mặt nông thôn của xã Thiệu Châu được đổi mới và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, các giá trị truyền thống tốt đẹp của nhân dân được trân trọng bảo lưu, gìn giữ khôi phục và phát huy.26047356_1528880497226127_7811612897594497156_n.jpg

12122509_859549010825949_6601097328483503369_n.jpg

Để phong

46445996_433740523824908_6317861574899924992_n.jpg
Để phong trào xây dựng nông thôn mới được sự đồng thuận cao trong nhân dân, MTTQ xã xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hành động cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình.
Trên cơ sở thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm của chương trình, MTTQ xã đã căn cứ vào điều kiện thực tế của xã và của từng khu dân cư để vận dụng triển khai thực hiện. Đặc biệt MTTQ xã gắn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Theo đó, 19 tiêu chí xây dựng NTM được gắn với 5 nội dung của cuộc vận động từ đó tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực đời sống của nhân dân trong xã. MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua các phong trào như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" của Đoàn thanh niên, “ Hội Phụ nữ với phong trào 5 không 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân với phong trào thi đua SXKD giỏi, Hội Người cao tuổi với phong trào tuổi cao, gương sáng… Từ đó, tạo thành phong trào thi đua đồng bộ sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.DSC09525.jpg

Là một địa phương có làng nghề truyền thống chuyên sản xuất bánh đa, bánh trả cung cấp cho thị trường trong tỉnh trong nước. Nhằm quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu làng nghề truyền thống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, MTTQ xã và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và lưu thông sản phẩm, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất, chế biến mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt gần 35 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%. Đời sống kinh tế của nhân dân trong xã ổn định và phát triển, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong xã và con em xa quê đã tích cực đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang. Trong 7 năm trở lại đây (2011-2018) nhân dân Thiệu Châu đóng góp hàng vạn ngày công lao động, góp trên 80.000 m2 đất và hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM. Nhờ đó, hệ thống đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng, cơ sở trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, các di tích lich sử văn hóa, nhà ở dân cư… được xây dựng kiên cố, khang trang
.10896861_732068986907286_8300801019208102289_n.jpg

Công tác xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới cũng được cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể trong xã chú trọng. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, thôn Làng cơ quan trường học có nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực và bền vững. MTTQ xã phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng chỉnh sữa Quy ước, Hương ước Thôn, Làng văn hóa. Bản Quy ước Hương ước sau khiphê duyệt được các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. Việc đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa được tổ chức công khai dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa và Làng văn hóa. Hàng năm toàn xã có trên 85% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% thôn làng, cơ quan trường học giữ vững danh hiệu thôn làng cơ quan văn hóa. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng, đa dạng với các câu lạc bộ, các đội văn nghệ như: CLB liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ hưu trí, Câu lạc bộ bóng chuyền hơi… góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Các phong trào: Vì người nghèo; khuyến học; đền ơn đáp nghĩa; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh;… cũng được MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện, đạt nhiều kết quả.

Qua kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và sau 3 năm thực hiện cuộc vận “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Châu khẳng định: Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, thực tốt quy chế dân chủ, tích cực, kiên trì công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong xã tham gia xây dựng nông thôn mới và tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của cấp trên và con em xa quê là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để đưa Thiệu Châu hoàn thành 19 tiêu trí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đạt được kết quả và được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới đã là một việc khó, song để giữ vững và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là một việc còn khó hơn nhiều

.DSC08716.jpg

Để góp phần giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, MTTQ xã Thiệu Châu cùng các tổ chức thành viên tiếp tục tích cực phối kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững, phát huy và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí nông thôn mới; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

(Bài của Nguyễn Trọng Xuân - Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Châu)

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THIỆU CHÂU ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Đăng lúc: 10/11/2018 (GMT+7)
100%

XÃ THIỆU CHÂU THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ THIỆU CHÂU

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Xã Thiệu Châu nằm ở phía Đông Nam của huyện Thiệu Hoá, có diện tích tự nhiên 342 ha,xã có 10 khu dân cư, gần 1.300 hộ với trên 5.300 nhân khẩu. Thu nhập và phát triển kinh tế chủyếu của địa phương là làm nghề thủ công truyền thống sản xuất bánh đa, bánh trả, kinh doanh dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Là địa phương có truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tôc cùng với cả nước Thiệu Châu đã tập trung sức người, sức của cho tiền tuyến, đã huy động hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn lượt con em hăng hái lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Chính từ những đóng góp quan trọng và to lớn đó mà nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Thiệu Châu đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân .13920896_1041382685975913_3975091562202760395_n.jpg

Với truyền thống xã anh hùng lực lượng vũa trang nhân dân, trong những năm qua, xã Thiệu Châu luôn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng do Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá và hưởng ứng cuộc vận “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động được đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, đã góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong xã, cũng từ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kinh tế xã hội và bộ mặt nông thôn của xã Thiệu Châu được đổi mới và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, các giá trị truyền thống tốt đẹp của nhân dân được trân trọng bảo lưu, gìn giữ khôi phục và phát huy.26047356_1528880497226127_7811612897594497156_n.jpg

12122509_859549010825949_6601097328483503369_n.jpg

Để phong

46445996_433740523824908_6317861574899924992_n.jpg
Để phong trào xây dựng nông thôn mới được sự đồng thuận cao trong nhân dân, MTTQ xã xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hành động cụ thể, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, các tiêu chí của chương trình.
Trên cơ sở thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm của chương trình, MTTQ xã đã căn cứ vào điều kiện thực tế của xã và của từng khu dân cư để vận dụng triển khai thực hiện. Đặc biệt MTTQ xã gắn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Theo đó, 19 tiêu chí xây dựng NTM được gắn với 5 nội dung của cuộc vận động từ đó tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực đời sống của nhân dân trong xã. MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua các phong trào như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" của Đoàn thanh niên, “ Hội Phụ nữ với phong trào 5 không 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân với phong trào thi đua SXKD giỏi, Hội Người cao tuổi với phong trào tuổi cao, gương sáng… Từ đó, tạo thành phong trào thi đua đồng bộ sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.DSC09525.jpg

Là một địa phương có làng nghề truyền thống chuyên sản xuất bánh đa, bánh trả cung cấp cho thị trường trong tỉnh trong nước. Nhằm quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu làng nghề truyền thống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, MTTQ xã và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và lưu thông sản phẩm, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất, chế biến mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt gần 35 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%. Đời sống kinh tế của nhân dân trong xã ổn định và phát triển, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong xã và con em xa quê đã tích cực đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang. Trong 7 năm trở lại đây (2011-2018) nhân dân Thiệu Châu đóng góp hàng vạn ngày công lao động, góp trên 80.000 m2 đất và hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM. Nhờ đó, hệ thống đường bê tông giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi nội đồng, cơ sở trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hóa, các di tích lich sử văn hóa, nhà ở dân cư… được xây dựng kiên cố, khang trang
.10896861_732068986907286_8300801019208102289_n.jpg

Công tác xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới cũng được cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể trong xã chú trọng. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, thôn Làng cơ quan trường học có nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực và bền vững. MTTQ xã phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng chỉnh sữa Quy ước, Hương ước Thôn, Làng văn hóa. Bản Quy ước Hương ước sau khiphê duyệt được các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. Việc đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa được tổ chức công khai dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa và Làng văn hóa. Hàng năm toàn xã có trên 85% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% thôn làng, cơ quan trường học giữ vững danh hiệu thôn làng cơ quan văn hóa. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng, đa dạng với các câu lạc bộ, các đội văn nghệ như: CLB liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ hưu trí, Câu lạc bộ bóng chuyền hơi… góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Các phong trào: Vì người nghèo; khuyến học; đền ơn đáp nghĩa; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh;… cũng được MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện, đạt nhiều kết quả.

Qua kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và sau 3 năm thực hiện cuộc vận “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ủy ban MTTQ xã Thiệu Châu khẳng định: Phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, thực tốt quy chế dân chủ, tích cực, kiên trì công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong xã tham gia xây dựng nông thôn mới và tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của cấp trên và con em xa quê là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để đưa Thiệu Châu hoàn thành 19 tiêu trí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đạt được kết quả và được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới đã là một việc khó, song để giữ vững và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là một việc còn khó hơn nhiều

.DSC08716.jpg

Để góp phần giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, MTTQ xã Thiệu Châu cùng các tổ chức thành viên tiếp tục tích cực phối kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững, phát huy và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí nông thôn mới; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

(Bài của Nguyễn Trọng Xuân - Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Châu)

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)