MTTQ và Hội Nông dân xã Thiệu Châu phối hợp tuyên truyền

Ngày 17/06/2019 00:00:00

MTTQ và Hội Nông dân xã Thiệu Châu phối hợp tuyên truyền về việc ngăn chặn hành vi đổ rác thải, chất thải vào tuyến kênh B9

MTTQ và Hội Nông dân xã Thiệu Châu

phối hợp tuyên truyền về việc ngăn chặn hành vi đổ rác thải,

chất thải vào tuyến kênh B9

Những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, một số hộ dân trong xã do thiếu ý thức nên đã tự động xả rác thải, chất thải bừa bãi ra dòng kênh B9 gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc cho nhân dân các xã cuối kênh.

DSC09921.jpg

Đoạn kênh B9 chảy qua xã Thiệu Châu

Ngày 26/3/2019 Chủ tịch UBND huyện đã có công văn số 376/UBND-NN về việc ngăn chặn, xử lý hành vi đổ rác thải vào các tuyến kênh đặc biệt là tuyến kênh B9 chảy qua địa bàn các xã Thiệu Tâm, Thiệu Vận, Thiệu Đô và Thiệu Châu.

Thực hiện Công văn của Chủ tịch UBND huyện và thực hiện Biên bản Hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã Thiệu Châu.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (đặc biệt là tiêu chí về môi trường) và để góp phần ngăn chặn các hành vi đổ rác thải, chất thải ra tuyến kênh B9 gây ô nhiểm môi trường. Được sự cho phép của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vừa qua Ủy ban MTTQ xã và Hội Nông dân xã Thiệu Châu đã phối hợp tổ chức tuyên truyền (làm các biển cảnh báo dọc kênh B9), vận động và đề nghị cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã nhà vì lợi ích của cả cộng đồng, vì môi trường xanh sạch đẹp không đổ chất thải, rác thải ra kênh B9.

Sau thời gian gần 2 tháng tuyên truyền và thực hiện, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trong xã được nâng lên, rác thải chất thải trên dòng kênh B9 đã có phần giảm.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ mội trường, ngăn chặn các hành vi đổ rác thải, chất thải ra tuyến kênh B9. Ủy ban MTTQ xã và Hội Nông dân xã kêu gọi và đề nghị cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã hãy nêu cao ý thức tự giác, vì lợi ích của cộng đồng tích cực đấu tranh, phê phán và ngăn chặn các hành vì xả chất thải, rác thải sai quy định ra môi trường,.

MTTQ và Hội Nông dân xã Thiệu Châu phối hợp tuyên truyền

Đăng lúc: 17/06/2019 00:00:00 (GMT+7)

MTTQ và Hội Nông dân xã Thiệu Châu phối hợp tuyên truyền về việc ngăn chặn hành vi đổ rác thải, chất thải vào tuyến kênh B9

MTTQ và Hội Nông dân xã Thiệu Châu

phối hợp tuyên truyền về việc ngăn chặn hành vi đổ rác thải,

chất thải vào tuyến kênh B9

Những năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, một số hộ dân trong xã do thiếu ý thức nên đã tự động xả rác thải, chất thải bừa bãi ra dòng kênh B9 gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc cho nhân dân các xã cuối kênh.

DSC09921.jpg

Đoạn kênh B9 chảy qua xã Thiệu Châu

Ngày 26/3/2019 Chủ tịch UBND huyện đã có công văn số 376/UBND-NN về việc ngăn chặn, xử lý hành vi đổ rác thải vào các tuyến kênh đặc biệt là tuyến kênh B9 chảy qua địa bàn các xã Thiệu Tâm, Thiệu Vận, Thiệu Đô và Thiệu Châu.

Thực hiện Công văn của Chủ tịch UBND huyện và thực hiện Biên bản Hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã Thiệu Châu.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (đặc biệt là tiêu chí về môi trường) và để góp phần ngăn chặn các hành vi đổ rác thải, chất thải ra tuyến kênh B9 gây ô nhiểm môi trường. Được sự cho phép của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vừa qua Ủy ban MTTQ xã và Hội Nông dân xã Thiệu Châu đã phối hợp tổ chức tuyên truyền (làm các biển cảnh báo dọc kênh B9), vận động và đề nghị cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã nhà vì lợi ích của cả cộng đồng, vì môi trường xanh sạch đẹp không đổ chất thải, rác thải ra kênh B9.

Sau thời gian gần 2 tháng tuyên truyền và thực hiện, ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trong xã được nâng lên, rác thải chất thải trên dòng kênh B9 đã có phần giảm.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ mội trường, ngăn chặn các hành vi đổ rác thải, chất thải ra tuyến kênh B9. Ủy ban MTTQ xã và Hội Nông dân xã kêu gọi và đề nghị cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã hãy nêu cao ý thức tự giác, vì lợi ích của cộng đồng tích cực đấu tranh, phê phán và ngăn chặn các hành vì xả chất thải, rác thải sai quy định ra môi trường,.

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)