MẶT TRÂN TỔ QUỐC XÃ THIỆU CHÂU

Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,

đô thị văn minh”

 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Đảng về xây dựng đời sống mới, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Châu đã chủ động thực hiện các chương trình phối hợp hành động và các nội dung của cuộc vận động, được đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia. Theo đó, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã và ở các thôn được gắn với 5 nội dung của cuộc vận động đã và đang tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực đời sống của nhân dân trong xã. MTTQ xã phối hợp với các khu dân cư và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua các phong trào như: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" của Đoàn thanh niên,  “ Hội Phụ nữ với phong trào 5 không 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân với phong trào thi đua SXKD giỏi, Hội Người cao tuổi với phong trào tuổi cao, gương sáng… hay phong trào cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh tiêu thoát nước và đường giao thông nông thôn của các thôn Đắc Châu 1, thôn Đắc Châu 2, thôn Phú Văn. Từ đó, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.75356933_2547241222056711_4548648890798178304_o.jpg
Đồng chí Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng ngày hội ĐĐK thôn Thọ Sơn 2

72854570_2547241535390013_4295550737242390528_o.jpg

Đồng chí Chủ tịch MTTQ xã tặng quà các hộ nghèo thôn Thọ Sơn 2 nhân ngày hội ĐĐK

Đặc biệt năm nay 2 thôn Đắc Châu 1 và Đắc Châu 2 đang tích cực phấn đấu hoàn thành 14 tiêu chí XDNTM theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và tổ chức công bố “Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 202076760117_2547242175389949_3566727961438584832_o.jpg

75282220_2547250462055787_5443524199006076928_o.jpg

75588243_2547249248722575_8812955080991965184_o.jpg

74595795_2547246092056224_1620425520795615232_o.jpg

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội ĐĐK  của thôn Thọ Sơn 2

Là một địa phương có làng nghề truyền thống chuyên sản xuất bánh đa, bánh trả cung cấp cho thị trường trong tỉnh trong nước. Nhằm quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu làng nghề truyền thống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, MTTQ xã và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và lưu thông sản phẩm, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất, chế biến mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%. Đời sống kinh tế của nhân dân trong xã ổn định và phát triển.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới cũng được cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể trong xã chú trọng. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, thôn Làng cơ quan trường học có nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực và bền vững. Hàng năm toàn xã có trên 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 100% thôn làng, cơ quan trường học giữ vững danh hiệu thôn làng cơ quan văn hóa. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng, đa dạng với các câu lạc bộ, các đội văn nghệ như: CLB liên thế hệ tự giúp nhau của làng Văn Hóa Phú Văn, câu lạc bộ hưu trí, các đội bóng chuyền hơi của chị em phụ nữ và lớp người trung cao tuổi trong xã… góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Các phong trào: Vì người nghèo; đền ơn đáp nghĩa; toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh;… cũng được MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện, đạt nhiều kết quả.

Kỷ niệm 89 năm thành lập Mặt trận  dân tộc Thống nhất Việt Nam  chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng", cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  bằng nhiều việc làm thiết thực. Tích cực tham gia vào việc củng cố xây dựng chính quyền nhân dân. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm ky 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

(Bài của Nguyễn Trọng Xuân - Chủ tịch MTTQ xã Thiệu Châu)