THÔN ĐẮC CHÂU 1

Ngày 20/05/2019 00:00:00

THÔN ĐẮC CHÂU 1 Phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu

THÔN ĐẮC CHÂU 1

Phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu

---------------------------------------

Thôn Đắc Châu 1 được thành lập, sáp nhập từ thôn Châu Giang và thôn Châu Long, đi vào hoạt động từ ngày 18/10/2018 theo Quyết định số 3110/QĐ – QĐUBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa “Về việc đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ”.DSC00096.JPG

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA THÔN ĐẮC CHÂU 1 TẠI LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG NĂM 2019

Thôn Đắc Châu 1 có 225 hộ với 790 nhân khẩu, diện tích tự nhiên trên 60ha (trong đó diện tích đất canh tác là 33,4 ha), là thôn có chợ và có các tuyến đường giao thông đi qua như đường Tỉnh lộ 502, đường liên thôn….thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Ngành nghề sản xuất và thu nhập chính của nhân dân trong thôn là làm bánh đa, bánh trả, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và đi làm ăn xa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 40 triệu đồng/người. Hộ nghèo trong thôn còn dưới 1%.48d4075909t2433l9.jpg

KINH DOANH BÁNH ĐA

Qua hơn 6 tháng sáp nhập và đi vào hoạt động, kế thừa và phát huy truyền thống của thôn Châu Long và thôn Châu Giang trước đây, cán bộ và nhân dân thôn Đắc Châu 1 đã chung sức, đồng lòng chăm lo phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019.

Sau khi được sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong thôn nhanh chóng được cũng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả, các phong trào văn hóa văn nghệ TDTT, xây dựng quỹ, sinh hoạt hội được đẩy mạnh. Để thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phấn đấu đạt thôn “Nông thôn mới kiểu mẫu”, ngay sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động, cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và nhân dân thôn Đắc Châu 1 đã họp thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của thôn cần phấn đấu thực hiện như cũng cố cơ sở vật chất Nhà Văn Hóa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng và một số tuyến đường giao thông, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh...mà điểm nhấn và khẳng định sự quyết tâm cao bằng “Bữa cơm Đại đoàn kết ” vào ngày 18/11/2018 nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam với sự tham gia của gần 100% số hộ dân trong thôn.DSC00006.JPGDSC00015.JPG

BỮA CƠM ĐOÀN KẾT CỦA NHÂN DÂN THÔN ĐẮC CHÂU 1

Từ những kết quả bước đầu, được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân trong thôn, bằng nhiều việc làm sáng tạo, linh hoạt Cấp ủy chi bộ, Ban lãnh đạo thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn Đắc Châu 1 đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn và kêu gọi con em xa quê ủng hộ, đóng góp được trên 300 triệu đồng góp phần nâng cấp gần 700 m đường giao thông trong thôn, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, mua sắm trang thiết bị Nhà Văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân. Các tập thể như chi hội Cựu Chiến binh, chi hội Nông dân Chi hội Người Cao tuổi, chi hội Phụ nữ với nhiều hội viên tích cực tham gia tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, từ đó nhân dân trong thôn phấn khởi, tin tưởng tích cực tham gia các phong trào và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Chỉ trong thời gian ngắn diện mạo thôn Đắc Châu 1 đã có nhiều khởi sắc, an ninh trật tự trong thôn được giữ vững, khối đại đoàn kết của cộng đồng được phát huy.

Có được kết quả và thành tích như trên là có sự đoàn kết thống nhất của cán bộ và nhân dân thôn Đắc Châu 1 đặc biệt là vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự tích cực, năng động nhiệt tình và khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Ban lãnh đạo thôn đứng đầu là Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban công tác Mặt trận Lê Đình Thọ và Trưởng thôn Lê Đình Chung đã phát huy được sức mạnh của toàn dân, khơi dậy tình làng, nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết cộng đồng được tăng cường và đùm bọc lẫn nhau của bà con nhân dân ở thôn và con em xa quê ngày càng được thể hiện, góp phần vào xây dựng diện mạo nông thôn mới ở thôn Đắc Châu 1 nói riêng và xã Thiệu Châu ngày thêm khởi sắc.

Với sự quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân trong thôn, được sự quan tâm, khích lệ và động viên kịp thời của các cấp các ngành, chắc chắn thôn Đắc Châu 1 sẽ đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019.

Bài của Lý Xuân Hồng

THÔN ĐẮC CHÂU 1

Đăng lúc: 20/05/2019 00:00:00 (GMT+7)

THÔN ĐẮC CHÂU 1 Phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu

THÔN ĐẮC CHÂU 1

Phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu

---------------------------------------

Thôn Đắc Châu 1 được thành lập, sáp nhập từ thôn Châu Giang và thôn Châu Long, đi vào hoạt động từ ngày 18/10/2018 theo Quyết định số 3110/QĐ – QĐUBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa “Về việc đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ”.DSC00096.JPG

TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA THÔN ĐẮC CHÂU 1 TẠI LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG NĂM 2019

Thôn Đắc Châu 1 có 225 hộ với 790 nhân khẩu, diện tích tự nhiên trên 60ha (trong đó diện tích đất canh tác là 33,4 ha), là thôn có chợ và có các tuyến đường giao thông đi qua như đường Tỉnh lộ 502, đường liên thôn….thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.

Ngành nghề sản xuất và thu nhập chính của nhân dân trong thôn là làm bánh đa, bánh trả, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và đi làm ăn xa. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 40 triệu đồng/người. Hộ nghèo trong thôn còn dưới 1%.48d4075909t2433l9.jpg

KINH DOANH BÁNH ĐA

Qua hơn 6 tháng sáp nhập và đi vào hoạt động, kế thừa và phát huy truyền thống của thôn Châu Long và thôn Châu Giang trước đây, cán bộ và nhân dân thôn Đắc Châu 1 đã chung sức, đồng lòng chăm lo phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019.

Sau khi được sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong thôn nhanh chóng được cũng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả, các phong trào văn hóa văn nghệ TDTT, xây dựng quỹ, sinh hoạt hội được đẩy mạnh. Để thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phấn đấu đạt thôn “Nông thôn mới kiểu mẫu”, ngay sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động, cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và nhân dân thôn Đắc Châu 1 đã họp thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của thôn cần phấn đấu thực hiện như cũng cố cơ sở vật chất Nhà Văn Hóa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng và một số tuyến đường giao thông, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh...mà điểm nhấn và khẳng định sự quyết tâm cao bằng “Bữa cơm Đại đoàn kết ” vào ngày 18/11/2018 nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam với sự tham gia của gần 100% số hộ dân trong thôn.DSC00006.JPGDSC00015.JPG

BỮA CƠM ĐOÀN KẾT CỦA NHÂN DÂN THÔN ĐẮC CHÂU 1

Từ những kết quả bước đầu, được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân trong thôn, bằng nhiều việc làm sáng tạo, linh hoạt Cấp ủy chi bộ, Ban lãnh đạo thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn Đắc Châu 1 đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn và kêu gọi con em xa quê ủng hộ, đóng góp được trên 300 triệu đồng góp phần nâng cấp gần 700 m đường giao thông trong thôn, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, mua sắm trang thiết bị Nhà Văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân. Các tập thể như chi hội Cựu Chiến binh, chi hội Nông dân Chi hội Người Cao tuổi, chi hội Phụ nữ với nhiều hội viên tích cực tham gia tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, từ đó nhân dân trong thôn phấn khởi, tin tưởng tích cực tham gia các phong trào và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Chỉ trong thời gian ngắn diện mạo thôn Đắc Châu 1 đã có nhiều khởi sắc, an ninh trật tự trong thôn được giữ vững, khối đại đoàn kết của cộng đồng được phát huy.

Có được kết quả và thành tích như trên là có sự đoàn kết thống nhất của cán bộ và nhân dân thôn Đắc Châu 1 đặc biệt là vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự tích cực, năng động nhiệt tình và khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của Ban lãnh đạo thôn đứng đầu là Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban công tác Mặt trận Lê Đình Thọ và Trưởng thôn Lê Đình Chung đã phát huy được sức mạnh của toàn dân, khơi dậy tình làng, nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết cộng đồng được tăng cường và đùm bọc lẫn nhau của bà con nhân dân ở thôn và con em xa quê ngày càng được thể hiện, góp phần vào xây dựng diện mạo nông thôn mới ở thôn Đắc Châu 1 nói riêng và xã Thiệu Châu ngày thêm khởi sắc.

Với sự quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân trong thôn, được sự quan tâm, khích lệ và động viên kịp thời của các cấp các ngành, chắc chắn thôn Đắc Châu 1 sẽ đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019.

Bài của Lý Xuân Hồng

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)