THÔN ĐẮC CHÂU 2

Ngày 11/04/2019 00:00:00

THÔN ĐẮC CHÂU 2 Sau 6 tháng đi vào hoạt động

THÔN ĐẮC CHÂU 2

Sau 6 tháng đi vào hoạt động

---------------------------------------

Thôn Đắc Châu 2 xã Thiệu Châu được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 18/10/2018 theo Quyết định số 3110/QĐ – QĐUBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa “Về việc đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ”.DSC00133.JPG
Thôn Đắc Châu 2 mừng thọ các cụ cao tuổi đầu xuân 2019

DSC00127.JPG

Tiết mục văn nghệ của Chi hội Phụ nữ thôn Đắ Châu 2 mừng Lễ hội Đình làng năm 2019

Được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và cơ sở vật chất của thôn Châu Sơn, thôn Châu Ngọc và một phần của thôn Châu Long, thôn Đắc Châu 2 có 206 hộ với 775 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 57 ha (trong đó diện tích đất canh tác khoảng 30 ha), thôn có địa bàn giáp các xã Thiệu Tân, Thiệu Giao và thành phố Thanh Hóa .

DSC09850.jpg

60791613_449925595796407_5583706592903168_n.jpg
Đội bóng chuyền nam và đội bóng chuyền nữ của thôn Đắc Châu 2

Ngành nghề sản xuất và thu nhập chính của nhân dân trong thôn là làm bánh đa, bánh trả, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và đi làm ăn xa. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn năm 2018 là 37 triệu đồng/người. Hộ nghèo trong thôn còn 4 hộ = 2%.

Qua gần 6 tháng sáp nhập và đi vào hoạt động, kế thừa và phát huy truyền thống của thôn Châu Long, thôn Châu Ngọc và thôn Châu Sơn trước đây, cán bộ và nhân dân thôn Đắc Châu 2 đã đoàn kết chung sức, đồng lòng chăm lo phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.

Sau khi được sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong thôn nhanh chóng được cũng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả, các phong trào văn hóa văn nghệ TDTT, xây dựng quỹ, sinh hoạt hội được đẩy mạnh. Để thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phấn đấu đạt thôn “Nông thôn mới kiểu mẫu”, ngay sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động, cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và nhân dân thôn Đắc Châu 2 đã họp thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của thôn cần phấn đấu thực hiện như cũng cố cơ sở vật chất Nhà Văn Hóa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng và một số tuyến đường giao thông, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường...

53241010_2093930007387837_6523174300277538816_n.jpg

Chi hội Phụ nữ thôn Đắc Châu 2 vui chơi ngày Quốc tế PN 8/3

Bằng nhiều việc làm sáng tạo, linh hoạt Cấp ủy chi bộ, Ban lãnh đạo thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn Đắc Châu 2 đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn và con em xa quê ủng hộ, đóng góp hàng trăm triệu đồng góp phần nâng cấp đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, mua sắm trang thiết bị Nhà Văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân. Các tập thể như chi hội Cựu Chiến binh, chi hội Nông dân Chi hội Người Cao tuổi, chi hội Phụ nữ với nhiều hội viên tích cực tham gia như lễ Hội làng mùng 10 tháng giêng, ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, từ đó nhân dân trong thôn tích cự tham gia các phong trào và đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Có được kết quả và thành tích như trên là có sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đắc Châu 2 đặc biệt là vai trò đầu tàu, gương mấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự tích cực, năng động nhiệt tình và khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và phát huy được sức mạnh của toàn dân, khơi dậy tình làng, nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết cộng đồng được tăng cường và đùm bọc lẫn nhau của bà con nhân dân ở thôn và con em xa quê ngày càng được thể hiện, góp phần vào xây dựng diện mạo nông thôn mới ở thôn Đắc Châu 2 nói riêng và xã Thiệu Châu ngày thêm khởi sắc.

Bài và ảnh của Lý Xuân Hồng

THÔN ĐẮC CHÂU 2

Đăng lúc: 11/04/2019 00:00:00 (GMT+7)

THÔN ĐẮC CHÂU 2 Sau 6 tháng đi vào hoạt động

THÔN ĐẮC CHÂU 2

Sau 6 tháng đi vào hoạt động

---------------------------------------

Thôn Đắc Châu 2 xã Thiệu Châu được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 18/10/2018 theo Quyết định số 3110/QĐ – QĐUBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa “Về việc đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ”.DSC00133.JPG
Thôn Đắc Châu 2 mừng thọ các cụ cao tuổi đầu xuân 2019

DSC00127.JPG

Tiết mục văn nghệ của Chi hội Phụ nữ thôn Đắ Châu 2 mừng Lễ hội Đình làng năm 2019

Được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và cơ sở vật chất của thôn Châu Sơn, thôn Châu Ngọc và một phần của thôn Châu Long, thôn Đắc Châu 2 có 206 hộ với 775 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 57 ha (trong đó diện tích đất canh tác khoảng 30 ha), thôn có địa bàn giáp các xã Thiệu Tân, Thiệu Giao và thành phố Thanh Hóa .

DSC09850.jpg

60791613_449925595796407_5583706592903168_n.jpg
Đội bóng chuyền nam và đội bóng chuyền nữ của thôn Đắc Châu 2

Ngành nghề sản xuất và thu nhập chính của nhân dân trong thôn là làm bánh đa, bánh trả, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ và đi làm ăn xa. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn năm 2018 là 37 triệu đồng/người. Hộ nghèo trong thôn còn 4 hộ = 2%.

Qua gần 6 tháng sáp nhập và đi vào hoạt động, kế thừa và phát huy truyền thống của thôn Châu Long, thôn Châu Ngọc và thôn Châu Sơn trước đây, cán bộ và nhân dân thôn Đắc Châu 2 đã đoàn kết chung sức, đồng lòng chăm lo phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.

Sau khi được sáp nhập, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể trong thôn nhanh chóng được cũng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả, các phong trào văn hóa văn nghệ TDTT, xây dựng quỹ, sinh hoạt hội được đẩy mạnh. Để thực hiện tốt cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phấn đấu đạt thôn “Nông thôn mới kiểu mẫu”, ngay sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động, cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và nhân dân thôn Đắc Châu 2 đã họp thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của thôn cần phấn đấu thực hiện như cũng cố cơ sở vật chất Nhà Văn Hóa, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng và một số tuyến đường giao thông, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường...

53241010_2093930007387837_6523174300277538816_n.jpg

Chi hội Phụ nữ thôn Đắc Châu 2 vui chơi ngày Quốc tế PN 8/3

Bằng nhiều việc làm sáng tạo, linh hoạt Cấp ủy chi bộ, Ban lãnh đạo thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn Đắc Châu 2 đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn và con em xa quê ủng hộ, đóng góp hàng trăm triệu đồng góp phần nâng cấp đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, mua sắm trang thiết bị Nhà Văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT mừng Đảng, mừng xuân. Các tập thể như chi hội Cựu Chiến binh, chi hội Nông dân Chi hội Người Cao tuổi, chi hội Phụ nữ với nhiều hội viên tích cực tham gia như lễ Hội làng mùng 10 tháng giêng, ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8/3, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, từ đó nhân dân trong thôn tích cự tham gia các phong trào và đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Có được kết quả và thành tích như trên là có sự đoàn kết thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đắc Châu 2 đặc biệt là vai trò đầu tàu, gương mấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự tích cực, năng động nhiệt tình và khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và phát huy được sức mạnh của toàn dân, khơi dậy tình làng, nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết cộng đồng được tăng cường và đùm bọc lẫn nhau của bà con nhân dân ở thôn và con em xa quê ngày càng được thể hiện, góp phần vào xây dựng diện mạo nông thôn mới ở thôn Đắc Châu 2 nói riêng và xã Thiệu Châu ngày thêm khởi sắc.

Bài và ảnh của Lý Xuân Hồng

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)