XÃ THIỆU CHÂU lễ ra mắt mô hình “Camera giám sát đảm bảo ANTT”

Ngày 15/07/2019 00:00:00

XÃ THIỆU CHÂU Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với mô hình “Camera giám sát đảm bảo ANTT”

XÃ THIỆU CHÂU

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

với mô hình “Camera giám sát đảm bảo ANTT”

Thiệu Châu là xã có địa bàn giáp Thành phố Thanh hóa, xã có chợ, có sông Chu và nhiều tuyến đường giao thông chạy qua tương đối thuận lợi cho nhân dân giao lưu và phát triển kinh tế, xong cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ANTT.66578572_705645309910345_8080300691848953856_n.jpg

Đồng chí Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc CA tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng và chỉ đạo của chính quyền được sự hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Thiệu Châu đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân

dân phát triển kinh tế.

Các đại biểu tham quan mô hình “camera giám sát đảm bảo ANTT”

Tuy nhiên trong điều kiện và tình hình hiện nay, đất nước ta đã hội nhập sâu rộng và toàn diện, cuộc cách mang công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động tích cực đến đời sống xã hội của đất nước và của mọi người dân. Xong kinh tế XH và khoa học, kỹ thuật phát triển thì các loại tội phạm hoạt động có phần tinh vi, manh động và nhiều thủ đoạn xảo quyệt, đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã nhà phải được đẩy mạnh và tuyên truyền sâu rộng thiết thực và hiệu quả hơn.

Xuất phát từ tình hình thực tiển, để bảo vệ tài sản của gia đình và cộng đồng, trong thời gian qua được sự khích lệ của các cấp lãnh đạo và Ban chỉ đạo ANTT xã, trên địa bàn xã Thiệu Châu đã có gần 20 hộ gia đình và tập thể lắp hệ thống camera bảo vệ với gần 80 mắt, điển hình như thôn Đắc Châu 2 đã có 7 hộ lắp camera bảo vệ với 20 mắt.

Để giữ vững những kết quả đã đạt được của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về ANTT. Trong thời gian qua bằng nhiều cách làm linh hoạt và sáng tạo với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với lực lượng Công an làm nòng cốt đã tuyên truyền vận động nhân dân và các nhà hảo tâm xã nhà lắp đặt được hệ thống “Camera giám sát đảm bảo ANTT” tại các điểm công cộng, các nơi có khả năng sảy ra mất an ninh trật tự. Kể từ khi có hệ thống ca mê ra bảo vệ của tập thể và các hộ dân được lắp đặt, các loại tội phạm như trộm chó, trộm cắp tại các Đình chùa Nhà VH và các hành vi vứt rác thải ra nơi công cộng ở những nơi có gắn các mắt camera đã giảm đáng kể, đây có thể nói là một công cụ trợ thủ đắc lực góp phần phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa các loại tội phạm, các hành vi vứt rác thải ra nơi công cộng và giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân xã nhà.

Các ban ngành, đoàn thể, nhà trường và các hộ gia đình ký kết giao ước thi đua

tham gia xây dựng mô hình

Rõ ràng, kết quả từ việc lắp đặt camera an ninh trên địa bàn xã cho thấy, tình hình tội phạm được ngăn chặn và đẩy lùi, ANTT được đảm bảo, các vấn đề trật tự công cộng, ô nhiễm môi trường cũng từng bước được giải quyết. Xong cái được lớn nhất của mô hình “Camera giám sát đảm bảo ANTT” còn là sự đồng lòng, ủng hộ của quần chúng nhân dân, từ đó nhân dân cùng vào cuộc, sát cánh với lực lượng Công an nỗ lực đảm bảo ANTT trên từng tuyến đường, từng ngõ xóm giữ bình yên trên địa bàn xã.

Sáng 13/7/2019, xã Thiệu Châu đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “camera giám sát đảm bảo ANTT”.

Theo đó,hệ thống camera giám sát trên địa bàn xã Thiệu Châu được triển khai lắp đặt gồm 14 điểm với 16 mắt tại các tuyến đường chính, đường liên thôn, liên xã.Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo mô hình gồm 15 thành viên do Chủ tịch UBND xã làm trưởng BCĐ, ban hành quy chế quản lý, sử dụng camera giám sát ANTT và phân công chức năng, trách nhiệm cụ thể chocác thành viên tham gia mô hình, định kỳ sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh gía kết quả hoạt động của mô hình. Tại lễ ra mắt mô hình, các ban ngành, đoàn thể, nhà trường và các hộ gia đình cũng đã ký kết giao ước thi đua tham gia xây dựng mô hình “camera giám sát đảm bảo ANTT”.

(Bài của Lý Xuân Hồng)

XÃ THIỆU CHÂU lễ ra mắt mô hình “Camera giám sát đảm bảo ANTT”

Đăng lúc: 15/07/2019 00:00:00 (GMT+7)

XÃ THIỆU CHÂU Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với mô hình “Camera giám sát đảm bảo ANTT”

XÃ THIỆU CHÂU

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

với mô hình “Camera giám sát đảm bảo ANTT”

Thiệu Châu là xã có địa bàn giáp Thành phố Thanh hóa, xã có chợ, có sông Chu và nhiều tuyến đường giao thông chạy qua tương đối thuận lợi cho nhân dân giao lưu và phát triển kinh tế, xong cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ANTT.66578572_705645309910345_8080300691848953856_n.jpg

Đồng chí Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc CA tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng và chỉ đạo của chính quyền được sự hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các tổ chức, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Thiệu Châu đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân

dân phát triển kinh tế.

Các đại biểu tham quan mô hình “camera giám sát đảm bảo ANTT”

Tuy nhiên trong điều kiện và tình hình hiện nay, đất nước ta đã hội nhập sâu rộng và toàn diện, cuộc cách mang công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động tích cực đến đời sống xã hội của đất nước và của mọi người dân. Xong kinh tế XH và khoa học, kỹ thuật phát triển thì các loại tội phạm hoạt động có phần tinh vi, manh động và nhiều thủ đoạn xảo quyệt, đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã nhà phải được đẩy mạnh và tuyên truyền sâu rộng thiết thực và hiệu quả hơn.

Xuất phát từ tình hình thực tiển, để bảo vệ tài sản của gia đình và cộng đồng, trong thời gian qua được sự khích lệ của các cấp lãnh đạo và Ban chỉ đạo ANTT xã, trên địa bàn xã Thiệu Châu đã có gần 20 hộ gia đình và tập thể lắp hệ thống camera bảo vệ với gần 80 mắt, điển hình như thôn Đắc Châu 2 đã có 7 hộ lắp camera bảo vệ với 20 mắt.

Để giữ vững những kết quả đã đạt được của 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về ANTT. Trong thời gian qua bằng nhiều cách làm linh hoạt và sáng tạo với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với lực lượng Công an làm nòng cốt đã tuyên truyền vận động nhân dân và các nhà hảo tâm xã nhà lắp đặt được hệ thống “Camera giám sát đảm bảo ANTT” tại các điểm công cộng, các nơi có khả năng sảy ra mất an ninh trật tự. Kể từ khi có hệ thống ca mê ra bảo vệ của tập thể và các hộ dân được lắp đặt, các loại tội phạm như trộm chó, trộm cắp tại các Đình chùa Nhà VH và các hành vi vứt rác thải ra nơi công cộng ở những nơi có gắn các mắt camera đã giảm đáng kể, đây có thể nói là một công cụ trợ thủ đắc lực góp phần phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa các loại tội phạm, các hành vi vứt rác thải ra nơi công cộng và giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân xã nhà.

Các ban ngành, đoàn thể, nhà trường và các hộ gia đình ký kết giao ước thi đua

tham gia xây dựng mô hình

Rõ ràng, kết quả từ việc lắp đặt camera an ninh trên địa bàn xã cho thấy, tình hình tội phạm được ngăn chặn và đẩy lùi, ANTT được đảm bảo, các vấn đề trật tự công cộng, ô nhiễm môi trường cũng từng bước được giải quyết. Xong cái được lớn nhất của mô hình “Camera giám sát đảm bảo ANTT” còn là sự đồng lòng, ủng hộ của quần chúng nhân dân, từ đó nhân dân cùng vào cuộc, sát cánh với lực lượng Công an nỗ lực đảm bảo ANTT trên từng tuyến đường, từng ngõ xóm giữ bình yên trên địa bàn xã.

Sáng 13/7/2019, xã Thiệu Châu đã tổ chức lễ ra mắt mô hình “camera giám sát đảm bảo ANTT”.

Theo đó,hệ thống camera giám sát trên địa bàn xã Thiệu Châu được triển khai lắp đặt gồm 14 điểm với 16 mắt tại các tuyến đường chính, đường liên thôn, liên xã.Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo mô hình gồm 15 thành viên do Chủ tịch UBND xã làm trưởng BCĐ, ban hành quy chế quản lý, sử dụng camera giám sát ANTT và phân công chức năng, trách nhiệm cụ thể chocác thành viên tham gia mô hình, định kỳ sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh gía kết quả hoạt động của mô hình. Tại lễ ra mắt mô hình, các ban ngành, đoàn thể, nhà trường và các hộ gia đình cũng đã ký kết giao ước thi đua tham gia xây dựng mô hình “camera giám sát đảm bảo ANTT”.

(Bài của Lý Xuân Hồng)

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)