XÃ THIỆU CHÂU Phấn đấu đạt tiêu chí xã an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày 16/05/2019 00:00:00

XÃ THIỆU CHÂU Phấn đấu đạt tiêu chí xã an toàn vệ sinh thực phẩm

XÃ THIỆU CHÂU

Phấn đâu đạt tiêu chí xã an toàn vệ sinh thực phẩm

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2016 xã Thiệu Châu đã hoàn thành 19 tiêu chí và được chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tiêu chí về xã an toàn thực phẩm (ATTP) theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”.43528203_2132213790376041_2433402648846663680_n.jpg

CÁC VỊ LÃNH ĐẠO XÃ THĂM GIAN HÀNG BÁNH ĐA THIỆU CHÂU TẠI HỘI CHỢ TỈNH NĂM 2018

Là xã có làng nghề truyền thống và có nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm tươi sống như giết mổ gia súc, sản xuất giò, nem ....vì vậy khi triển khai thực hiện các tiêu chí về xã ATTP theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xã Thiệu Châu gặp không ít khó khăn. Trong đó phải kể đến đặc điểm làng nghề truyền thống các hộ gia đình sản xuất, chế biến sản phẩm tại hộ gia đình theo thói quen sản xuất nhỏ lẻ và không tập trung của người dân, gây ảnh hưởng đến việc xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi ATTP. Công tác kiểm tra, giám sát xử lý của lực lượng chức năng của xã đối với các các hộ sản xuất, kinh doanh không bảo đảm chất lượng còn hạn chế chưa có tính răn đe, giáo dục.49175706_2738695279689026_945514780808970240_n.jpg

BÁNH ĐA THIỆU CHÂU TRƯNG BÀY TẠI HỘI CHỢI TỈNH THANH HÓA NĂM 2018

Khắc phục những khó khăn, Đảng ủy, UBND xã đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã Thiệu Châu đã có nghị quyết và giải pháp về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn, với những mục tiêu thực hiện các tiêu chí ATTP được xác định cụ thể. Bên cạnh việc kiện toàn ban chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP và thành lập 6 tổ giám sát cộng đồng tại các khu dân cư, Ban Chỉ đạo xã đã tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, các quán ăn, bếp ăn tập thể. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh, các đơn vị trường học thực hiện đầy đủ các quy trình xây dựng cơ sở đủ điều kiện bảo đảm về ATTP. Để phấn đấu đạt tiêu chí xã ATTP theo quy định; xã đã tổ chức các hội nghị, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm ký cam kết và tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến theo quy định; các hộ giết mổ gia súc và kinh doanh thực phẩm, hàng ăn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Bên cạnh đó, các tổ giám sát ATTP kiểm tra sản phẩm nông nghiệp trước khi xuất bán ra thị trường theo quy định.

Song song với việc thực hiện các tiêu chí về ATTP, xã Thiệu Châu luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn về ATTP cho cán bộ xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Năm 2018, xã đã mở 1 lớp tập huấn phổ biến kiến thức ATTP cho trên 150 đối tượng; kiểm tra và đề nghị cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình đủ điều kiện SXKD, treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về bảo đảm ATTP tại khu vực chợ, trên các trục đường chính và khu dân cư. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vào cuộc tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP tại các thôn, xóm và các khu dân cư. Nổi bật là MTTQ xã phối hợp với Hội Nông dân xã đã triển khai mô hình Hội nông dân tự quản về vệ sinh môi trường,tổ chức tuyên truyền (làm các biển cảnh báo dọc kênh B9), vận động và đề nghị cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã nhà vì lợi ích của cả cộng đồng, vì môi trường xanh sạch đẹp không đổ chất thải, rác thải ra kênh B9.

Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Người cao tuổi, Trạm Y tế xã... đã tổ chức tuyên truyền về kiến thức ATTP cho hàng trăm lượt hội viên và nhân dân. Nhờ vậy, nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo đảm ATTP của cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong xã Thiệu Châu đã được nâng lên.

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ và hưởng ứng của nhân dân và cách làm phù hợp, xã Thiệu Châu phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành 4 nhóm tiêu chí xã ATTP, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP.

Bài và ảnh của Lý Xuân Hồng

XÃ THIỆU CHÂU Phấn đấu đạt tiêu chí xã an toàn vệ sinh thực phẩm

Đăng lúc: 16/05/2019 00:00:00 (GMT+7)

XÃ THIỆU CHÂU Phấn đấu đạt tiêu chí xã an toàn vệ sinh thực phẩm

XÃ THIỆU CHÂU

Phấn đâu đạt tiêu chí xã an toàn vệ sinh thực phẩm

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2016 xã Thiệu Châu đã hoàn thành 19 tiêu chí và được chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là tiêu chí về xã an toàn thực phẩm (ATTP) theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”.43528203_2132213790376041_2433402648846663680_n.jpg

CÁC VỊ LÃNH ĐẠO XÃ THĂM GIAN HÀNG BÁNH ĐA THIỆU CHÂU TẠI HỘI CHỢ TỈNH NĂM 2018

Là xã có làng nghề truyền thống và có nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm tươi sống như giết mổ gia súc, sản xuất giò, nem ....vì vậy khi triển khai thực hiện các tiêu chí về xã ATTP theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xã Thiệu Châu gặp không ít khó khăn. Trong đó phải kể đến đặc điểm làng nghề truyền thống các hộ gia đình sản xuất, chế biến sản phẩm tại hộ gia đình theo thói quen sản xuất nhỏ lẻ và không tập trung của người dân, gây ảnh hưởng đến việc xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi ATTP. Công tác kiểm tra, giám sát xử lý của lực lượng chức năng của xã đối với các các hộ sản xuất, kinh doanh không bảo đảm chất lượng còn hạn chế chưa có tính răn đe, giáo dục.49175706_2738695279689026_945514780808970240_n.jpg

BÁNH ĐA THIỆU CHÂU TRƯNG BÀY TẠI HỘI CHỢI TỈNH THANH HÓA NĂM 2018

Khắc phục những khó khăn, Đảng ủy, UBND xã đã đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hàng năm, Đảng ủy, UBND xã Thiệu Châu đã có nghị quyết và giải pháp về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn, với những mục tiêu thực hiện các tiêu chí ATTP được xác định cụ thể. Bên cạnh việc kiện toàn ban chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP và thành lập 6 tổ giám sát cộng đồng tại các khu dân cư, Ban Chỉ đạo xã đã tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, các quán ăn, bếp ăn tập thể. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh, các đơn vị trường học thực hiện đầy đủ các quy trình xây dựng cơ sở đủ điều kiện bảo đảm về ATTP. Để phấn đấu đạt tiêu chí xã ATTP theo quy định; xã đã tổ chức các hội nghị, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm ký cam kết và tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến theo quy định; các hộ giết mổ gia súc và kinh doanh thực phẩm, hàng ăn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Bên cạnh đó, các tổ giám sát ATTP kiểm tra sản phẩm nông nghiệp trước khi xuất bán ra thị trường theo quy định.

Song song với việc thực hiện các tiêu chí về ATTP, xã Thiệu Châu luôn coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn về ATTP cho cán bộ xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Năm 2018, xã đã mở 1 lớp tập huấn phổ biến kiến thức ATTP cho trên 150 đối tượng; kiểm tra và đề nghị cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình đủ điều kiện SXKD, treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về bảo đảm ATTP tại khu vực chợ, trên các trục đường chính và khu dân cư. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực vào cuộc tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP tại các thôn, xóm và các khu dân cư. Nổi bật là MTTQ xã phối hợp với Hội Nông dân xã đã triển khai mô hình Hội nông dân tự quản về vệ sinh môi trường,tổ chức tuyên truyền (làm các biển cảnh báo dọc kênh B9), vận động và đề nghị cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã nhà vì lợi ích của cả cộng đồng, vì môi trường xanh sạch đẹp không đổ chất thải, rác thải ra kênh B9.

Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Người cao tuổi, Trạm Y tế xã... đã tổ chức tuyên truyền về kiến thức ATTP cho hàng trăm lượt hội viên và nhân dân. Nhờ vậy, nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo đảm ATTP của cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong xã Thiệu Châu đã được nâng lên.

Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ và hưởng ứng của nhân dân và cách làm phù hợp, xã Thiệu Châu phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành 4 nhóm tiêu chí xã ATTP, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định và công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP.

Bài và ảnh của Lý Xuân Hồng
Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)