THÔNG BÁO Về việc phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N6 trên địa bàn xã Tân Châu

Ngày 24/02/2020 10:40:29

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà TÂN CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 76/ TB - UBND Tân châu , ngày 24 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N6

trên địa bàn xã Tân Châu

Kính thưa toàn thể nhân dân trong toàn xã Tân Châu .

Bệnh cúm A/H5N6 là một bệnh truyền nhiễm cấp tinhcấp tinh do vi rút H5N6 gây ra. Bệnh có thể lây sang người và gây tử vong cho người. Bệnh lây trực tiếp thông qua tiếp xúc với gia cầm và chất thải gia cầm nhiễm bệnh (trong khi chăn nuôi, vận chuyển, làm thịt gia cầm bị bệnh...) hoặc gia cầm khỏe nhưng đã mang vi rút H5N6, ăn tiết canh, trứng và các sản phẩm khác của gia cầm nhiễm bệnh mà chưa được nấu chín...

Biểu hiện của bệnh bao gồm: Sốt cao đột ngột, thường sốt liên tục trên 38oC, đôi khi rét run, mặt đỏ; đau đầu, đau mỏi cơ ở chân, tay, đau tăng lên khi ho, có thể đau quanh hốc mắt, có thể nổi hạch; ho hoặc ho khan; khó thở...Bệnh diễn biến nhanh dẫn đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp, suy các phủ tạng và tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Do tính cấp bách của dịch cúm A/H5N6, UBND xã Tân Châu yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt một số nội dung như sau :

Đối với xã:

1. Tiến hành lập chốt kiểm dịch tại nhà văn hóa thôn Đắc Châu 1 để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm qua địa phương nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

2. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư và cơ số thuốc để chủ động phòng chống dịch bệnh.

3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phân công các thành viên phụ trách các thôn thường xuyên tổng hợp tình hình phát triển dịch bệnh báo cáo về văn phòng UBND xã vào 16h30 phút hàng ngày để chỉ đạo kịp thời.

Đối với các đơn vị thôn:

1.Tiến hành tổng hợp, kê khai số lượng gia cầm hiện có để tổng hợp báo cáo UBND xã tổng hợp báo cáo UBND huyện. Đối với các hộ gia đình có chăn nuôi gia cầm cần phối hợp với các đồng chí bí thư, thôn trưởng của đơn vị mình kê khai số lượng gia cầm đúng, đủ về số lượng.

2. Thực hiện tiêm phòng vacxin đầy đủ cho gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

3. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại bằng vôi bột hoặc phun thuốc sát trùng, không nên tiếp xúc với gia cầm khi không cần thiết...

4. Không giết mổ, ăn thịt gia cầm bị bệnh, chết. Khi có gia cầm ốm, chết phải thông báo ngay cho cơ quan Thú y địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Những người thường xuyên tiếp xúc với gia cầm, đi du lịch những vùng có dịch cúm gia cầm về phải chú ý sức khỏe; khi có hiện tượng sốt, ho, đau ngực, khó thở cần đến ngay các cơ sờ y tế để khám và chữa bệnh sớm.

Thực hiện 5 không: không giấu dịch; không mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm mắc bệnh; không bán chạy gia cầm mắc bệnh; không thả rông hoặc vận chuyển gia cầm bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia cầm bừa bãi ra môi trường.

Trên đây là một số nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. UBND xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

PHAN THANH HÀ

.

THÔNG BÁO Về việc phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N6 trên địa bàn xã Tân Châu

Đăng lúc: 24/02/2020 10:40:29 (GMT+7)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà TÂN CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 76/ TB - UBND Tân châu , ngày 24 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm H5N6

trên địa bàn xã Tân Châu

Kính thưa toàn thể nhân dân trong toàn xã Tân Châu .

Bệnh cúm A/H5N6 là một bệnh truyền nhiễm cấp tinhcấp tinh do vi rút H5N6 gây ra. Bệnh có thể lây sang người và gây tử vong cho người. Bệnh lây trực tiếp thông qua tiếp xúc với gia cầm và chất thải gia cầm nhiễm bệnh (trong khi chăn nuôi, vận chuyển, làm thịt gia cầm bị bệnh...) hoặc gia cầm khỏe nhưng đã mang vi rút H5N6, ăn tiết canh, trứng và các sản phẩm khác của gia cầm nhiễm bệnh mà chưa được nấu chín...

Biểu hiện của bệnh bao gồm: Sốt cao đột ngột, thường sốt liên tục trên 38oC, đôi khi rét run, mặt đỏ; đau đầu, đau mỏi cơ ở chân, tay, đau tăng lên khi ho, có thể đau quanh hốc mắt, có thể nổi hạch; ho hoặc ho khan; khó thở...Bệnh diễn biến nhanh dẫn đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp, suy các phủ tạng và tử vong nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Do tính cấp bách của dịch cúm A/H5N6, UBND xã Tân Châu yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt một số nội dung như sau :

Đối với xã:

1. Tiến hành lập chốt kiểm dịch tại nhà văn hóa thôn Đắc Châu 1 để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm qua địa phương nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

2. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư và cơ số thuốc để chủ động phòng chống dịch bệnh.

3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phân công các thành viên phụ trách các thôn thường xuyên tổng hợp tình hình phát triển dịch bệnh báo cáo về văn phòng UBND xã vào 16h30 phút hàng ngày để chỉ đạo kịp thời.

Đối với các đơn vị thôn:

1.Tiến hành tổng hợp, kê khai số lượng gia cầm hiện có để tổng hợp báo cáo UBND xã tổng hợp báo cáo UBND huyện. Đối với các hộ gia đình có chăn nuôi gia cầm cần phối hợp với các đồng chí bí thư, thôn trưởng của đơn vị mình kê khai số lượng gia cầm đúng, đủ về số lượng.

2. Thực hiện tiêm phòng vacxin đầy đủ cho gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

3. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại bằng vôi bột hoặc phun thuốc sát trùng, không nên tiếp xúc với gia cầm khi không cần thiết...

4. Không giết mổ, ăn thịt gia cầm bị bệnh, chết. Khi có gia cầm ốm, chết phải thông báo ngay cho cơ quan Thú y địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Những người thường xuyên tiếp xúc với gia cầm, đi du lịch những vùng có dịch cúm gia cầm về phải chú ý sức khỏe; khi có hiện tượng sốt, ho, đau ngực, khó thở cần đến ngay các cơ sờ y tế để khám và chữa bệnh sớm.

Thực hiện 5 không: không giấu dịch; không mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm mắc bệnh; không bán chạy gia cầm mắc bệnh; không thả rông hoặc vận chuyển gia cầm bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia cầm bừa bãi ra môi trường.

Trên đây là một số nội dung quan trọng trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. UBND xã yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

PHAN THANH HÀ

.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)