tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch covid 19

Ngày 13/04/2020 10:42:55

BÀI TUYÊN TRUYỀN

V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống Covid – 19

trong việc cưới, việc tang

Kính thưa toàn thể nhân dân trong toàn xã!.

Dịch bệnh Covid -19 trong nước và trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ở nước ta đã phát sinh một số ổ dịch mới chưa xác định được nguồn lây, số ca nhiễm Covid – 19 tăng lên từng ngày, dự báo sẽ lây lan trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, việc tổ chức đám cưới, đám tang vào thời điểm hiện tại lại cần có sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ thôn và cần sự phối hợp chặt chẽ của các gia đình và toàn thể nhân dân về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong việc cưới, việc tang, UBND xã Tân Châu yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Đối với việc cưới:

- Hạn chế việc tổ chức lễ cưới trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp, khuyến khích các gia đình nên hõa cưới sau ngày 15/4/2020. Trong trường hợp vẫn tiến hành tổ chức lễ cưới theo kế hoạch đã định đề nghị gia đình báo cáo với cấp ủy thôn trước 7 ngày để thôn báo cáo BCĐ phòng, chống dịch xã làm bản cam kết và có phương án tổ chức đám cưới an toàn, chu đáo không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

- Đề nghị các gia đình tổ chức lễ cưới một cách gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự, không tổ chức ăn uống tập chung đông người.

- Không mời khách tỉnh ngoài, huyện ngoài (vì chưa nắm được thông tin về nguy cơ nhiễm bệnh của khách).

- Khử trùng, vệ sinh môi trường quanh khu vực tổ chức lễ cưới; thường xuyên lau rửa bàn ghế, vật dụng phục vụ lễ cưới bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng

- Chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn xịt họng...và các vật dụng cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phục vụ vệ sinh cá nhân cho người nhà và khách dự lễ cưới.

- Đề nghị các gia đình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, BCĐ xã cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về thông tin khách mời, đặc biệt là lượng khác từ tỉnh ngoài, huyện ngoài để BCĐ xã nắm bắt và có phương án tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

2. Đối với việc tang

Khi gia đình có việc tang đề nghị gia đình báo cáo với cấp ủy thôn để phối hợp với BCĐ xã làm bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Đề nghị gia đình tang chủ tổ chức các nghi thức lễ tang cho người quá cố một cách gọn nhẹ; hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian lễ tang; hạn chế tới mức thấp nhất việc tập trung đông người tại gia chủ, khu vực diễn ra tang lễ, không tổ chức ăn uống đông người.

Khách đến viếng đề nghị rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giản khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người, không tập chung đông người cùng lúc khi vào viếng.

Đề nghị gia đình phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương khai báo khách đến viếng đám tang, cung cấp thông tin người từ tỉnh ngoài, huyện ngoài để BCĐ xã có phương án tổ chức, hướng dẫn kê khai báo y tế, và có phương án tổ chức phòng, chống dịch.

Nếu gia đình nào tổ chức việc cưới, việc tang không chấp hành theo các quy định của Chính quyền địa phương, của BCĐ phòng, chống dịch xã, khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng gia đình đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Vì vậy thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời điểm hiện nay là việc làm hêt sức cần thiết, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần

và có các biện pháp phòng dịch Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế một cách có hiệu quả, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh Covid -19 bùng phát và lây lan.

Tân châu, ngày 01 tháng 4 năm 2020

TM. UBND XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thành

tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch covid 19

Đăng lúc: 13/04/2020 10:42:55 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN

V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống Covid – 19

trong việc cưới, việc tang

Kính thưa toàn thể nhân dân trong toàn xã!.

Dịch bệnh Covid -19 trong nước và trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ở nước ta đã phát sinh một số ổ dịch mới chưa xác định được nguồn lây, số ca nhiễm Covid – 19 tăng lên từng ngày, dự báo sẽ lây lan trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, việc tổ chức đám cưới, đám tang vào thời điểm hiện tại lại cần có sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ thôn và cần sự phối hợp chặt chẽ của các gia đình và toàn thể nhân dân về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong việc cưới, việc tang, UBND xã Tân Châu yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Đối với việc cưới:

- Hạn chế việc tổ chức lễ cưới trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp, khuyến khích các gia đình nên hõa cưới sau ngày 15/4/2020. Trong trường hợp vẫn tiến hành tổ chức lễ cưới theo kế hoạch đã định đề nghị gia đình báo cáo với cấp ủy thôn trước 7 ngày để thôn báo cáo BCĐ phòng, chống dịch xã làm bản cam kết và có phương án tổ chức đám cưới an toàn, chu đáo không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

- Đề nghị các gia đình tổ chức lễ cưới một cách gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự, không tổ chức ăn uống tập chung đông người.

- Không mời khách tỉnh ngoài, huyện ngoài (vì chưa nắm được thông tin về nguy cơ nhiễm bệnh của khách).

- Khử trùng, vệ sinh môi trường quanh khu vực tổ chức lễ cưới; thường xuyên lau rửa bàn ghế, vật dụng phục vụ lễ cưới bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng

- Chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn xịt họng...và các vật dụng cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phục vụ vệ sinh cá nhân cho người nhà và khách dự lễ cưới.

- Đề nghị các gia đình phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, BCĐ xã cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về thông tin khách mời, đặc biệt là lượng khác từ tỉnh ngoài, huyện ngoài để BCĐ xã nắm bắt và có phương án tổ chức phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

2. Đối với việc tang

Khi gia đình có việc tang đề nghị gia đình báo cáo với cấp ủy thôn để phối hợp với BCĐ xã làm bản cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Đề nghị gia đình tang chủ tổ chức các nghi thức lễ tang cho người quá cố một cách gọn nhẹ; hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian lễ tang; hạn chế tới mức thấp nhất việc tập trung đông người tại gia chủ, khu vực diễn ra tang lễ, không tổ chức ăn uống đông người.

Khách đến viếng đề nghị rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giản khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người, không tập chung đông người cùng lúc khi vào viếng.

Đề nghị gia đình phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương khai báo khách đến viếng đám tang, cung cấp thông tin người từ tỉnh ngoài, huyện ngoài để BCĐ xã có phương án tổ chức, hướng dẫn kê khai báo y tế, và có phương án tổ chức phòng, chống dịch.

Nếu gia đình nào tổ chức việc cưới, việc tang không chấp hành theo các quy định của Chính quyền địa phương, của BCĐ phòng, chống dịch xã, khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng gia đình đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Vì vậy thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời điểm hiện nay là việc làm hêt sức cần thiết, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần

và có các biện pháp phòng dịch Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế một cách có hiệu quả, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh Covid -19 bùng phát và lây lan.

Tân châu, ngày 01 tháng 4 năm 2020

TM. UBND XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thành

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)