tuyên truyền việc cưới, việc tang trong thời điểm covid - 19 năm 2020

Đăng lúc: 07/08/2020 (GMT+7)
100%

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 XÃ TÂN CHÂU

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Hiện nay tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp. Cách phòng tránh tốt nhất hiện nay là hạn chế tối đa việc tập chung đông người. Đặc biệt là việc tổ chức việc cưới, việc tang là nơi tập chung đông người, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh chiếm tỷ lệ cao, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh. Việc nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch lúc này là hết sức cần thiết.

Đối với việc cưới:

Hạn chế việc tổ chức lễ cưới trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp. Trong trường hợp vẫn tiến hành tổ chức lễ cưới theo kế hoạch đã định khuyến khích các gia đình tổ chức lễ cưới một cách gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự ở mức thấp nhất, khuyến khích dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời; không mời khách tỉnh ngoài, huyện ngoài (vì chưa nắm được thông tin về nguy cơ nhiễm bệnh của khách).

Giảm tối đa các bước, thủ tục, thời gian tổ chức lễ cưới; hạn chế tối đa việc tổ chức ăn uống đông người, dài ngày.

Có các các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của cơ quan Y tế tại lễ cưới như: Khử trùng, tiêu độc, vệ sinh môi trường quanh khu vực tổ chức lễ cưới; thường xuyên lau rửa bàn ghế, vật dụng phục vụ lễ cưới bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn xịt họng...và các vật dụng cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phục vụ vệ sinh cá nhân cho người nhà và khách dự lễ cưới.

Trong trường hợp người tham dự lễ cưới có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid -19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày, gia đình tổ chức lễ cưới phải có trách nhiệm khai báo cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú biết thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế.

Đối với việc tang:

Khi gia đình có lễ tang cần thực hiện các nghi thức lễ tang cho người quá cố một cách gọn nhẹ; hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian lễ tang; có hình thức thông báo phù hợp với người thân, bạn bè về hình thức đón tiếp khách phúng viếng, hạn chế tới mức thấp nhất việc tập trung đông người tại gia chủ, khu vực diễn ra tang lễ. Có các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 phù họp, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện khai báo với cơ quan y tế, chính quyền địa phương đối với trường hợp khách đến viếng đám tang có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid -19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày.

Vì vậy thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời điểm hiện nay là việc làm hêt sức cần thiết, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần

và có các biện pháp phòng dịch Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế một cách có hiệu quả, góp phần hạn chế tốt nhất nguy cơ dịch bệnh Covid -19 bùng phát và lây lan.

Tân Châu, ngày 07/8/2020

TM.UBND XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thành

tuyên truyền việc cưới, việc tang trong thời điểm covid - 19 năm 2020

Đăng lúc: 07/08/2020 (GMT+7)
100%

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 XÃ TÂN CHÂU

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Hiện nay tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp. Cách phòng tránh tốt nhất hiện nay là hạn chế tối đa việc tập chung đông người. Đặc biệt là việc tổ chức việc cưới, việc tang là nơi tập chung đông người, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh chiếm tỷ lệ cao, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh. Việc nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch lúc này là hết sức cần thiết.

Đối với việc cưới:

Hạn chế việc tổ chức lễ cưới trong thời điểm dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp. Trong trường hợp vẫn tiến hành tổ chức lễ cưới theo kế hoạch đã định khuyến khích các gia đình tổ chức lễ cưới một cách gọn nhẹ, hạn chế số lượng người tham dự ở mức thấp nhất, khuyến khích dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời; không mời khách tỉnh ngoài, huyện ngoài (vì chưa nắm được thông tin về nguy cơ nhiễm bệnh của khách).

Giảm tối đa các bước, thủ tục, thời gian tổ chức lễ cưới; hạn chế tối đa việc tổ chức ăn uống đông người, dài ngày.

Có các các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của cơ quan Y tế tại lễ cưới như: Khử trùng, tiêu độc, vệ sinh môi trường quanh khu vực tổ chức lễ cưới; thường xuyên lau rửa bàn ghế, vật dụng phục vụ lễ cưới bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, xà phòng, dung dịch sát khuẩn xịt họng...và các vật dụng cần thiết theo khuyến cáo của Bộ Y tế để phục vụ vệ sinh cá nhân cho người nhà và khách dự lễ cưới.

Trong trường hợp người tham dự lễ cưới có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid -19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày, gia đình tổ chức lễ cưới phải có trách nhiệm khai báo cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi cư trú biết thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn và quy định của Bộ Y tế.

Đối với việc tang:

Khi gia đình có lễ tang cần thực hiện các nghi thức lễ tang cho người quá cố một cách gọn nhẹ; hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian lễ tang; có hình thức thông báo phù hợp với người thân, bạn bè về hình thức đón tiếp khách phúng viếng, hạn chế tới mức thấp nhất việc tập trung đông người tại gia chủ, khu vực diễn ra tang lễ. Có các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 phù họp, đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện khai báo với cơ quan y tế, chính quyền địa phương đối với trường hợp khách đến viếng đám tang có tiền sử đến và đi qua vùng có dịch, tiền sử tiếp xúc với đối tượng dương tính với Covid -19 mới được ghi nhận hoặc với người có tiếp xúc với đối tượng trong vòng 14 ngày.

Vì vậy thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời điểm hiện nay là việc làm hêt sức cần thiết, mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần

và có các biện pháp phòng dịch Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế một cách có hiệu quả, góp phần hạn chế tốt nhất nguy cơ dịch bệnh Covid -19 bùng phát và lây lan.

Tân Châu, ngày 07/8/2020

TM.UBND XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thành

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)