HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU Sơ kết hơn 2 năm chuyển đổi mô hình hoạt động

Ngày 09/02/2020 00:00:00

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU

Sơ kết hơn 2 năm chuyển đổi mô hình hoạt động

Thực hiện Luât Hợp tác xã năm 2012. Tháng 6 năm 2016 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) Thiệu Châu tổ chức đại hội chuyển đổi mô hình hoạt động.

Sau hơn 2 năm hoạt động theo Luật HTX và mô hình chuyển đổi, HTXDVNN Thiệu Châu được đánh giá là đơn vị có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng được các khâu dịch vụ mà các hộ nông dân không đảm nhiệm được hoặc đảm nhiệm không hiệu quả, như công tác tuyên truyền khuyến cáo về chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là các khâu dịch vụ tưới tiêu, bảo vệ sản phẩm, đánh bắt tiêu diệt chuột, tổ chức các hội nghị tập huấn KHKT…

Vừa qua HTXDVNN Thiệu Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luât Hợp tác xã năm 2012. Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Lê Duy Thanh Giám đốc HTX đã nêu lên những kết quả dịch vụ và kinh doanh của HTX, những hạn chế tồn tại, khó khăn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ 2 năm vừa qua, phương hướng kinh doanh dịch vụ cho các năm tiếp theo và đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần quan tâm lãnh chỉ đạo, quan tâm động viên giúp đỡ để hoạt động của HTX đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị ông Phùng Bá Duy Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận, đánh giá kết quả hoạt động chuyển đổi, vai trò vị trí của HTXDVNN trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương xã nhà, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục và nhiệm vụ thực hiện của HTXDVNN trong những năm tiếp theo.42501557_322851328472874_7377647692945555456_n.jpg

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU Sơ kết hơn 2 năm chuyển đổi mô hình hoạt động

Đăng lúc: 09/02/2020 00:00:00 (GMT+7)

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU CHÂU

Sơ kết hơn 2 năm chuyển đổi mô hình hoạt động

Thực hiện Luât Hợp tác xã năm 2012. Tháng 6 năm 2016 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) Thiệu Châu tổ chức đại hội chuyển đổi mô hình hoạt động.

Sau hơn 2 năm hoạt động theo Luật HTX và mô hình chuyển đổi, HTXDVNN Thiệu Châu được đánh giá là đơn vị có nhiều cố gắng, cơ bản đáp ứng được các khâu dịch vụ mà các hộ nông dân không đảm nhiệm được hoặc đảm nhiệm không hiệu quả, như công tác tuyên truyền khuyến cáo về chăm bón, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là các khâu dịch vụ tưới tiêu, bảo vệ sản phẩm, đánh bắt tiêu diệt chuột, tổ chức các hội nghị tập huấn KHKT…

Vừa qua HTXDVNN Thiệu Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luât Hợp tác xã năm 2012. Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Lê Duy Thanh Giám đốc HTX đã nêu lên những kết quả dịch vụ và kinh doanh của HTX, những hạn chế tồn tại, khó khăn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ 2 năm vừa qua, phương hướng kinh doanh dịch vụ cho các năm tiếp theo và đề nghị cấp ủy Đảng, Chính quyền MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần quan tâm lãnh chỉ đạo, quan tâm động viên giúp đỡ để hoạt động của HTX đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị ông Phùng Bá Duy Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận, đánh giá kết quả hoạt động chuyển đổi, vai trò vị trí của HTXDVNN trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương xã nhà, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục và nhiệm vụ thực hiện của HTXDVNN trong những năm tiếp theo.42501557_322851328472874_7377647692945555456_n.jpg

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)