TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2019)

Tin tức sự kiện

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ...TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2019)
Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay với chủ đề là: “Giữ...Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay với chủ đề là: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”. Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) có chủ đề: Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
BÀI TUYÊN TRUYỀN V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách về...BÀI TUYÊN TRUYỀN V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch covd -19
BÀI TUYÊN TRUYỀN Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống... BÀI TUYÊN TRUYỀN Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.
BÀI TUYÊN TRUYỀN Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống...BÀI TUYÊN TRUYỀN Về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid -19.
UBND xã Tân Châu tọa đàm kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc...UBND xã Tân Châu tọa đàm kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2020)
Bài tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam...Bài tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2020)
BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG...BÀI TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020